Контакти

Относно поръчки, въпроси, препоръки може да се обърнете към нас на:
- Тел. 0876667635 ( От понеделник до петък 10:00-19:00ч. )
- Имейл: wearesekta@gmail.com
Facebook
Instagram

Относно оплаквания може да се обърнете към нас на:
- Имейл: wearesekta@gmail.com
Facebook
Instagram

Относно бизнес запитвания може да се обърнете към нас на:
- Имейл: wearesekta@gmail.com